Teknik şartnamelerin hazırlanması,

Gerekli resmi izinlerin ve belgelerin alınması,

Keşif ve metraj hazırlanması,

Hazırlanan teknik şartname, keşif ve metraja göre ihaleye çıkılması,

Tekliflerin alınması ve bu tekliflere uygun olarak yüklenici firma seçimi yapılması ve bu firmalarla sözleşmelerin yapılması,

Şantiye kurulumu,

İş planı yapılması,

Yüklenici firmaların saha koordinasyonu ve kontrollerinin yapılması,

Sahada yapılan imalatın kalite ve zaman açısından kontrolü ve takibinin yapılması,

Yapılan imalatın  projeye uygunluğunun kontrolü ve takibinin yapılması,

Hakedişlerin hazırlanması ve kontrolü,

İş sonunda geçici teslimlerin alınması, testlerin yapılması ve onaylandığı taktirde kesin teslim ve kesin hesapların yapılması ve ana işverene işin teslim edilmesi.

Konya Web Tasarım